Stavební činnost

Realizujeme stavební práce jakéhokoliv rozsahu. Zajistíme veškeré potřebné dokumentace, od přípravy zakázky přes územní rozhodnutí, stavební povolení až po kolaudaci stavby.

DOPRAVNÍ STAVBY:         
Výstavba silnic a místních komunikací.                           
Lokální i celoplošné opravy silnic a místních komunikací.

INŽENÝRSKÉ STAVBY:
Výstavba opěrných zdí a plotů.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST:
Inženýrské vedení staveb od přípravy zakázky přes územní rozhodnutí a stavebního povolení až po kolaudaci stavby.

GEOTECHNICKÉ STAVBY:
Zakládání pozemních a inženýrských staveb.
Veškeré zemní práce.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY:
Zkoušky kontroly zhutnění zásypu.
Zkoušky kontroly podloží zásypu.
VÝSTAVBA RD NA KLÍČ:
Zajištění projektové dokumentace.
Poradenská činnost.

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTŮ:
Komplexní dodávka včetně projektové dokumentace.